Kurser

Psykoterapiinstitutet erbjuder ett kursutbud med fokus på självkännedom och personlig utveckling. Kurser och föreläsningar kan även beställas och skräddarsys efter behov. Kurserna riktar sig både till allmänhet och kliniskt verksamma. Vi erbjuder även handledning för psykoterapeuter och andra yrkesgrupper verksamma inom vård/skola/omsorg.

Aktuella kurser
– Att möta och arbeta med HBT personer
– Sorgebearbetning av krisreaktioner och sorg
– Motiverande samtal vid livsstilsförändring
– Dans och bild i dialog/dansterapi och bildterapi

Anmälan och frågor
info@psykoterapiinstitutet-sthlm.se

STÄNG X