Psykoterapi

Psykodynamisk terapi syftar till att öka förståelsen både för sig själv och andra och på så sätt skapa förutsättningar för konstruktiva val och förändring. Fokus ligger på att identifiera beständiga mönster avseende relationer, tankar, känslor och beteenden.

Vi erbjuder
Längre bearbetande psykoterapi
Korttidsterapi 10-20 ggr, fokuserad och tidsbegränsad
Problemorienterande samtal, 4 ggr (POS)
Parsamtal
Gruppterapi
Konsultationer/Rådgivning
Dansterapi
Bildterapi
Sorgebearbetning

Länkar
Riksföreningen psykoterapicentrum, www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se
Samrådsforum, www.samradsforum.se
Svenska psykoanalytiska föreningen, www.spaf.a.se
Dansterapiföreningen, www.dansterapi.info
Bildterapiforeningen, www.bildterapi.se

STÄNG X