Våra psykoterapeuter

Herman Daniels
Leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Psykodynamisk psykoterapi, krissamtal, parsamtal samt fokuserad korttidsterapi. Lång erfarenhet av frågor kring identitet, sexualitet och relationssvårigheter. Verksam som lärare och handledare vid Karolinska Institutets psykoterapiutbildningar. Tar även handledningsuppdrag.
Telefon: 073 983 38 71
E-post: herman.daniels@psykoterapiinstitutet-sthlm.se

Birgitta Jonasson
Leg. psykoterapeut, förskollärare, fil. kand., specialistutbildning i bildterapi. Individuellt anpassad psykoterapi. Bildterapi. Kortare eller längre psykoterapier efter gemensam bedömning. Fokus på relationsproblem, kriser, depression, arbetsrelaterade problem samt pedagogisk handledning. Även samtal om självbild där avporträttering används som hjälpmedel. Lång klinisk erfarenhet.
Telefon: 070 770 54 76
E-post: birgitta.jonasson@psykoterapiinstitutet-sthlm.se
Hemsida: www.birgittajonasson.se

Solweig Linde
Leg. psykoterapeut, dans- och rörelsepedagog, dansare.
Dansterapi, samtalsterapi, gruppterapi och parterapi. Längre eller kortare psykoterapier utformade efter behov och gemensam överenskommelse. Lång klinisk erfarenhet av arbete med olika former av livsproblematik med såväl unga, vuxna som äldre.
Telefon: 070 56 103 56
E-post: solweig.linde@psykoterapiinstitutet-sthlm.se
Hemsida: www.dans-psykoterapi.se

Lilian Pohlkamp
Leg psykoterapeut, leg sjuksköterska, universitetsadjunkt, fil mag. Erbjuder psykoterapi, parsamtal och konsultationer. Lång klinisk erfarenhet av arbete med både ungdomar och vuxna. Specialitet: livskriser, depression, sorgebearbetning, relationsproblem samt psykosocialt stöd vid ofrivillig barnlöshet.
Telefon: 070 667 38 44
E-post: lilian.pohlkamp@psykoterapiinstitutet-sthlm.se
Hemsida: www.lilianpohlkamp.com

 

STÄNG X